Yayın tarihi: Ocak 2022 |  doi.org/10.1093/cid/ciac006

Coronavirüs 2019 Hastalığı Teşhisi Konan Katılımcıların Bulunduğu Kontrollü Bir Odada Aerosol Viral Yükünün Çevresel Azalmasının Ölçülmesi

Hooman Parhizkar, Leslie Dietz, Andreas Olsen-Martinez, Patrick F Horve, Liliana Barnatan, Dale Northcutt, Kevin G Van Den Wymelenberg


Amaç

Bu çalışma, viral bulaşmayı en aza indirmek için hangi stratejilere öncelik verilmesi gerektiğini önermek amacıyla, farklı çevresel kontrol stratejilerinin havada asılı kalan viral yük üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıştır.

Yöntem

Hava geçirmez, modüler bir oda, hava örnekleyiciler, nemlendiriciler, nem gidericiler, HEPA filtreleri, çökeltme plakaları, partikül sayaçları, bir ayakta çalışma masası ve bir koşu bandı ile donatıldı.İki aylık bir süre içinde, COVID-19 teşhisi konan 11 Oregon Üniversitesi öğrencisi, üniteye teker teker girdi ve üç günlük bir dizi deney boyunca oturmaya, ayakta durmaya, konuşmaya, yüksek sesle konuşmaya, bilerek öksürmeye ve koşu bandında yürümeye davet edildi. .

Her çalışma günü boyunca, çalışmayı yürüten araştırmacılar, havada ve yüzeylerde viral RNA'yı ve ayrıca doğrudan araştırma katılımcılarının burnundan ve ağzından ölçeceklerdi. Fikir, virüs parçacıklarının havada nasıl hareket ettiğini ölçmek ve üç değişkeni kontrol etmekti: havalandırma, filtreleme ve nem.

Sonuçlar

  • Nazal numunelerdeki artan viral yük, çevresel aerosollerde yakalanan ve hem yakın alanda (1.2 m) hem de uzak alandaki (3.5 m) yüzeylerde bulunan daha yüksek viral yüklerle ilişkilidir.

  • Uzak alandaki aerosol viral yükü, 1-2.5 µm aralığındaki partikül sayısı ile ilişkilidir.

  • Artan havalandırma ve filtreleme, aerosol ve yüzey viral yüklerini önemli ölçüde azalttı

  • Daha yüksek bağıl nem daha düşük aerosol ve daha yüksek yüzey viral yükü ile sonuçlanmıştır, bu da daha yüksek bağıl nemde artan partikül birikimi oranı ile tutarlıdır.

  • Yüksek nefes verme aktivitelerine yakın alan aerosol denemelerinden elde edilen veriler, daha küçük boyutlu (0.3–1 µm) solunum partiküllerinin yakın alan aerosol viral yükünün varyansını en iyi karakterize ettiğini göstermektedir.

Sonuçların Değerlendirilmesi

Bulgular, havalandırma, filtreleme ve nemlendirme gibi bina işletim uygulamalarının çevresel aerosol viral yükünü ve dolayısıyla inhalasyon dozunu önemli ölçüde azalttığını ve bina sağlığı ile güvenliğini iyileştirmek için öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir.


Çalışmayı gerçekleştiren Prof. Kevin Van Den Wymelenberg, “En heyecan verici sonuç, yüksek nemin viral partiküllerin havadan toplanıp yüzeylere düşmesine neden olmasıydı. Parçacık fiziği açısından bakıldığında, mükemmel bir anlam ifade ediyor” dedi. “Daha yüksek bağıl neme sahip havadaki artan su içeriği, havadaki partiküllerin daha hızlı yere çokmesini sağlar.

Van Dem Wymelenberg, "Yüzde 40 ila 60 arasındaki orta aralıktaki nem, viral partikülleri havadan uzaklaştırmak için muhtemelen en uygunudur", diye devam etti. "Hava çok nemliyse küflenme riskini artırır ve çok kuru hava kuru parçacıkların daha uzun süre havada uçuşmasını sağlar. Nemli hava, mukoza zarlarının sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olduğu için insan bağışıklık sistemi için de iyidir.”

Bilimsel çalışmalar ana menüsü 

COVID-19 teşhisi konan 11 öğrenci kontrollü odada 3'er gün geçirdi.


Katılımcılar farklı havalandırma, hava filtrasyonu ve nem seviyelerinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler.Farklı faaliyetler ve çevresel koşullar boyunca havada ve yüzeylerde viral yükler izlendi. (fotoğraf kaynağı: Oregon Üniversitesi)


Kevin Van Den Wymelenberg, "En heyecan verici sonuç, yüksek nemin viral partiküllerin havadan toplanıp yüzeylere düşmesine neden olmasıydı."

Uzman görüşü...

Dr.med. Walter Hugentobler

Bu paha biçilmez çalışma, yalnızca dünya çapındaki yetkililerin havalandırmayı iyileştirmeye yaptıkları vurguyu haklı çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda çok daha az bilinen nemlendirme stratejisinin faydalarını da kanıtladığı için büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışma, iç mekan nemini nemlendirme ile yönetmenin hava yoluyla bulaşan COVID enfeksiyonunu azaltmak için etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.    

Nem ve sağlıkla ilgili diğer bilimsel çalışmalar