Rüzgar Enerjisi Endüstrisinde Nemlendirme


Rüzgar enerjisi üretim süreçlerinin verimli bir şekilde çalışması etkili nem kontrolü gerektirir. Yetersiz nem, kaplama uygulamalarını ve sertleşme hızlarını olumsuz yönde etkileyerek hasarlı bileşenlere, atıklara ve üretim miktarının düşmesine neden olabilir. Rüzgar türbini ve / veya kanat üretim tesisinizde iyileştirilmiş nemlendirme kontrolü ile üretim çıktısını artırın, ürün kalitesini yükseltin ve yatırım getirisini artırın.

Nem Kontrolü ile Üretim Verimliliği ve Ürün Kalitesinde Sürekliliği Garanti Altına Alın

Üretim sürecinde ideal bir ortamın sağlanması, ürün kalitesi ve üretim verimliliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim ortamı kontrol edilmediğinde, genellikle ürünlerde işlevlerini engelleyen boyutsal değişikliklere neden olur. Yetersiz nem seviyeleri, 

kırılgan bileşenlere ve büzülmüş veya bükülmüş parçalara yol açabilir. Bu durum, sıkı toleranslar nedeniyle, parçaların şekli veya ölçüleri artık planlama, biçimlendirme veya montaj için uygun olmadığında bir çok probleme neden olabilir.

Zımparalama İşlemi Sırasında Toz Bastırma İşlemini Geliştirin

Kanat (kompozit) üretim ortamındaki statik elektriklenme problemleri, ortam havasının kuru olması nedeniyle yüzeylerin statik elektrik ile yüklenmesi sonucu meydana gelir. Bu, toz yangınları ve statik patlamalar dahil olmak üzere çeşitli sorunlara sebep olur. Bazı durumlarda, statik elektriklenme, boya ve bitim işlemlerinin kompozit malzemelere yapışma şeklini de etkileyebilir.

Yetersiz nem, toz oluşumunu ve iç mekanlarda oluşan toz girdabının yoğunluğunu arttırır. Üretim tesisinizde yeterli nem seviyesini korumak, havadaki tozun bir su filminin içinde kalmasını sağlar. Toz parçacıkları havadaki nemi emer ve artan

ağırlıklarıyla yere düşerler, böylece normal yer temizliği işlemi sırasında kolaylıkla ortadan kaldırılabilirler

Tesisinizdeki nem oranını % 40-60 bağıl nem düzeyinde koruyarak zımparalama işlemleri sırasında tozu bastırın. Doğru bir nemlendirme seviyesi, yanıcı maddelerden kaynaklanan toz ile oluşabilecek patlama riskini azaltır. Yeterli nem, solunması halinde çalışanlarınız için potansiyel sorunlara neden olabilecek ve ürünlerinizin üretimini baltalayabilecek tozlu havayı daha hızlı temizler, havadaki ince toz riskini azaltır. Uygun nemlendirme, atık işlemede ve aynı zamanda birçok kimyasal üretim işlemi için de nemlendirmenin önemli bir ilave faydası olan koku nötralizasyonu da sağlar.

Boya Uygulaması Sırasında Tutarlı Kalite

Boya ve kaplama uygulamaları, katı sıcaklık ve bağıl nem gereksinimlerine sahip özel çevre standartları gerektirir. Kontrollü bir elektrostatik yüklenme gerektiren kaplamalar için etkili toz bastırma ve etkili yapışma için uygun nem gereklidir.

Tesisinizde %70 düzeyinde bağıl nem ile ideal bir ortam

sağlayarak, boya ve kaplama uygulamalarında tutarlı kaliteyi daha iyi koruyabilirsiniz. Bu şartlar uygun elektrostatik boya, toz boya uygulaması ve boya kabini çevre kontrolü için çok önemlidir. Uygun kontrol olmadan, kaplamanın yapışması ve dayanıklılığı tehlikeye girer.

Elektronik Montajda Statik Elektriklenmeyi Ortadan Kaldırmak

Elektrostatik boşalma (ESD), elektrik yüklü iki nesne temas ettiğinde ikisi arasındaki ani elektrik akışı ile meydana gelir. Farklı şarjlar tutan nesneler temas ettiğinde veya aralarındaki dielektrik parçalandığı zaman, elektroniklere zarar verebilecek ve tesis işlemleri için güvenlik endişesi yaratabilecek gözle görülür bir kıvılcım tetiklenebilir.

%40-50 Bağıl Nem düzeyinde tutarlı bir nem seviyesinin

korunması, imalat ekipmanı ve ürünlerinde, ayrıca zeminler, halılar, masa matları ve diğer hassas alanlar dahil ortak alanlarda yüzey direncini düşürür. Bağıl nem seviyeleri %40 düzeyinin altına düştüğünde, bu koruma yok olur ve rutin çalışan aktiviteleri statik elektrik yüklü nesnelerin yüklenmesine yol açar, çalışanlar için ciddi bir şok riski doğurur ve elektronik bileşen ve cihazlarda hasar veya arıza olasılığı artar.


Adyabatik Soğutma ile Enerji Verimliliği ve Maliyet Tasarrufunu Artırın

Evaporatif veya adyabatik soğutma, suya termal enerji (ısı) eklenmesine gerek kalmadan sıvı suyu doğrudan havaya veren bir işlemdir. Su buharlaştıkça, faz değişimini sıvıdan buhara geçirmek için havadan ısı çeker. Doğrudan bir havalandırma sistemindeki hava akımına monte edilen evaporatif veya adyabatik nemlendirme sistemleri, hem nemin artmasına hem de havanın soğutulmasına neden olur. Mekanik soğutma gereksinimlerinin azaltılması, üretim tesisleri için önemli enerji tasarrufu sağlar.

Adyabatik nemlendirme çözümleri, bir tesisin güvenilir ve tutarlı nem seviyeleri ile istenen hava kalitesi koşullarını sağlanmasına katkıda bulunurken, soğutma için gereken enerji kullanımını büyük ölçüde azaltma fırsatı da sunar. Nemlendirme ile evaporatif soğutma çözümünün uygulanması, bir tesisin optimum verimlilikte çalışmasını sağlayarak enerji kullanımını ve işletme maliyetlerini azaltır.


Rüzgar enerjisi endüstrisi için nemlendirmenin faydaları:

 • Üretimi ve üretkenliği artırır
 • Tesisinizin üretim ve işletiminde yatırım geri dönüş hızını artırır
 • Ürün kalitesini geliştirir ve sürekliliğini sağlar
 • Tesisin ve işletmenin güvenliğini geliştirir
 • Hasarlı bileşenlerden oluşan atığı azaltır


Rüzgar Enerjisi Müşterilerimiz

 • - LM Wind Power

  - Siemens

  - Vestas

  - GE

Condair'in nem kontrolü sağladığı diğer endüstriler ...