Hava ve Su yoluyla Verimlilik, Sürdürülebilirlik ve Sağlık

Misyon Bildirimi

  • Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını anlarız ve verimlilik, sürdürülebilirlik ve sağlık için enerji açışından optimize edilmiş çözümler sunarak profesyonelce onlara tavsiyelerde bulunuruz ve destek oluruz.
  • Endüstrinin önde gelen performansı ve kalitesini sunarak en iyi kalite ürünler ve servis sunarız.
  • Sunduğumuz tüm çözümlerin tüm yaşam döngüleri boyunca düzgün ve etkin bir şekilde çalışacağını müşterilerimize garanti ederiz.
  • Hava ve su teknolojilerine yapmış oldukları yatırımlarını maksimize etmeleri ve sürdürmelerine yardımcı olmak için servis yoluyla müşterilerimizle ortaklaşa çalışırız.
  • Nemlendirmede global pazar lideriyiz ve inovasyon yoluyla bu uzmanlığımızı sürdürür ve geliştiririz.
  • Tüm çalışanlarımız için dinamik, zorlu, motive edici ve ödüllendirici bir çalışma ortamı yaratarak bir güven, gelişimi teşvik etme, hesap verebilirlik ve saygı kültürü içinde yeteneklerinden faydalanırız.

Şirket Kültürü

Condair şirket kültürü; her bir çalışanımızın davranışını ve dolayısıyla etik değerlerimizi ve imajımızı şekillendiren ahlaki kavramlara ve zihniyete dayanmaktadır. Günlük işimizde, birbirimizle olan ilişkilerimizde, karar alımında, performansı takdir etmede, bilgi ve iletişimde ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde değerlerimize göre hareket ederiz.

Dinamik ve Yalın

Dinamik ve Yalın

Değişime olumlu yaklaşan ve bunu başarmak için kendi inisiyatifini kullanan ileriye dönük bir şirketiz. Eyleme geçme ve yanıt vermede kararlı ve hızlı davranırız. Dürüstüz ve birlikte çalışması kolay bir şirketiz.

İş Birliği ve Açık Fikirlilik

İş Birliği ve Açık Fikirlilik

Hep birlikte, bilgiyi, beceriyi ve fikirleri isteyerek paylaşarak, güçlüyüz. Dinleriz ve bizimkinden farklı olan fikirlere saygı duyarız. Bir şeyleri yapma konusundaki yeni fikirlere ve yollara açığız.

Sonuca Odaklılık

Sonuca Odaklılık

Odaklandığımız için gerçekten önemli olana konsantre olabiliriz. İşimizde ısrarcıyız, asla pes etmeyiz ve her zaman hedeflerimize doğru ilerleriz. Sadece, kararlılığımız bizi kalıcı bir şekilde iyi sonuçlara eriştirdiğinde tatmin oluruz.

Değer Önermesi

Condair işini şirketin başarısında payı olan herkesin ihtiyaçlarına göre belirler. Odağımız uzun vadelidir ve sadece dahil olan herkesin yardımı ve memnun kalması ile uzak gelecekte başarı sağlayabileceğimizi biliyoruz. Şirketin başarısında payı olan herkesle sürdürülebilir bir işbirliğini temel alarak bir değer önermesi oluşturduk. Sürekli gelişimi sağlamak için önemli bir bilgi kaynağı olarak şirketin başarısından katkısı olan tüm grupların temsilcileri ile diyaloğu dikkate alıyoruz.

Müşterilerimiz...

müşterilerimize ihtiyaç odaklı ve kullanıcı dostu ürün ve hizmetler sunarız.

Dağıtım ortaklarımız...

dağıtım ortaklarımız, sürdürülebilir rekabetçi avantajı elde etmek için ürünlerimizle etkindirler.

Çalışanlarımız...

çalışanlarımıza güvenlik, zorlu ve tatminkar görevler ve adil ücret sağlarız.

Tedarikçilerimiz...

tedarikçilerimizi bize güvenebilecek uzun vadeli ortaklarımız olarak görürüz.

Sürdürülebilirlik

Sosyal, etik ve çevre kriteri, gelecekte git gide çok daha önemli hale geliyor. İşimiz ekonomik gelişmeye ve sağlıklı bir çevreye katkıda bulunursa uzun vadede başarılı oluruz.Şirket olarak davranışlarımızla örnek olmak isteriz ve aynı zamanda çalışanlarımızı kendi çevresel ayak izlerinin farkında olmaları ve bu yöndeki inisiyatifleri desteklemelerini de teşvik ederiz. 

Evaporasyon

Çevre

Condair olarak; çevre ve gelecek nesillerin dolaylı evaporatif soğutma, ısı kazanımı ve adiyabatik nemlendirme çözümlerinin konumlandırılması gibi bizim verimli ve düşük emisyonlu teknolojilerimizden faydalanacağına inanıyoruz.

Buharlaşma

Kaynak verimliliği

Condair'de, kaynak verimliği, daha az kaynağın kullanımına ve atığın azaltılmasına yol açan kalite ve verimliliğin sürekli iyileştirilmesi yoluyla sağlanır.

Atomizasyon

Şeffaflık

Condair olarak, ürün yaşam döngülerinin farklı aşamalarındaki ürünlerimiz hakkında anlamlı ve doğru belgeler ve çevre bilgisi sunarak müşterilerimiz arasında çevre farkındalığını artırılmasına yardım edebileceğimize inanıyoruz.